Villkor

Välkommen till Sol Reporter!

Dessa villkor beskriver reglerna och bestämmelserna för användningen av Sol Reporters webbplats, som finns på https://solreporter.se.

Genom att gå in på denna webbplats antar vi att du accepterar dessa villkor. Fortsätt inte att använda Sol Reporter om du inte accepterar alla villkor som anges på denna sida.

Följande terminologi gäller för dessa villkor, sekretesspolicy och ansvarsfriskrivning och alla avtal: ”Kund”, ”Du” och ”Din” hänvisar till dig, personen som loggar in på denna webbplats och följer företagets villkor. ”Företaget”, ”Oss själva”, ”Vi”, ”Vårt” och ”Oss”, syftar på vårt företag. ”Parti”, ”Parter” eller ”Oss”, avser både kunden och oss själva. Alla villkor avser det erbjudande, acceptans och övervägande av betalning som krävs för att genomföra processen av vår assistans till Kunden på det mest lämpliga sättet i det uttryckliga syftet att tillgodose Kundens behov med avseende på tillhandahållande av Bolagets angivna tjänster, i enlighet med och underkastat oss rådande lagar. All användning av ovanstående terminologi eller andra ord i singular, plural, versaler och/eller han/hon eller de, tas som utbytbara och hänvisar därför till detsamma.

Cookies

Vi använder oss av cookies. Genom att gå in på Sol Reporter samtyckte du till att använda cookies i enlighet med Sol Reporters sekretesspolicy.

De flesta interaktiva webbplatser använder cookies för att låta oss hämta användarens uppgifter för varje besök. Cookies används av vår webbplats för att möjliggöra funktionaliteten i vissa områden för att göra det lättare för personer som besöker vår webbplats. Vissa av våra affiliate/annonspartners kan också använda cookies.

Licens

Om inget annat anges äger Sol Reporter och/eller dess licensgivare de immateriella rättigheterna för allt material på Sol Reporter. Alla immateriella rättigheter är reserverade. Du kan komma åt detta från Sol Reporter för ditt eget personliga bruk under förutsättning av begränsningar som anges i dessa villkor.

Du får inte:

 • Återpublicera material från Sol Reporter
 • Sälj, hyr ut eller underlicensiera material från Sol Reporter
 • Reproducera, duplicera eller kopiera material från Sol Reporter
 • Omdistribuera innehåll från Sol Reporter

Detta avtal börjar på dagen för detta.

Delar av denna webbplats erbjuder en möjlighet för användare att publicera och utbyta åsikter och information inom vissa delar av webbplatsen. Sol Reporter filtrerar, redigerar, publicerar eller granskar inte kommentarer innan de finns på webbplatsen. Kommentarer återspeglar inte åsikter och åsikter från Sol Reporter, dess agenter och/eller dotterbolag. Kommentarer återspeglar åsikter och åsikter hos personen som publicerar sina åsikter och åsikter. I den mån det är tillåtet av tillämpliga lagar, ska Sol Reporter inte hållas ansvarigt för kommentarerna eller för något ansvar, skador eller utgifter som orsakas och/eller lids till följd av användning av och/eller publicering av och/eller uppkomsten av kommentarerna på denna webbplats.

Sol Reporter förbehåller sig rätten att övervaka alla kommentarer och att ta bort alla kommentarer som kan anses olämpliga, stötande eller orsaka brott mot dessa villkor.

Du garanterar och representerar att:

 • Du har rätt att publicera kommentarerna på vår webbplats och har alla nödvändiga licenser och medgivanden för att göra det;
 • Kommentarerna invaderar inte någon immateriell äganderätt, inklusive utan begränsning upphovsrätt, patent eller varumärke som tillhör tredje part;
 • Kommentarerna innehåller inget ärekränkande, ärekränkande, stötande, oanständigt eller på annat sätt olagligt material som är ett intrång i integriteten
 • Kommentarerna kommer inte att användas för att värva eller marknadsföra affärer eller anpassade eller presentera kommersiella aktiviteter eller olaglig aktivitet.

Du ger härmed Sol Reporter en icke-exklusiv licens att använda, reproducera, redigera och tillåta andra att använda, reproducera och redigera någon av dina kommentarer i alla former, format eller media.

Hyperlänkar till vårt innehåll

Följande organisationer kan länka till vår webbplats utan föregående skriftligt godkännande:

 • Statliga myndigheter;
 • Sökmotorer;
 • Nyhetsorganisationer;
 • Onlinekatalogdistributörer kan länka till vår webbplats på samma sätt som de hyperlänkar till webbplatser för andra listade företag; och
 • Ackrediterade företag som omfattar hela systemet förutom att söka ideella organisationer, köpcentra för välgörenhet och insamlingsgrupper för välgörenhet som inte får hyperlänka till vår webbplats.

Dessa organisationer kan länka till vår hemsida, till publikationer eller till annan webbplatsinformation så länge som länken: (a) inte på något sätt är vilseledande; (b) inte felaktigt antyder sponsring, stöd eller godkännande av den länkande parten och dess produkter och/eller tjänster; och (c) passar in i sammanhanget för den länkande partens webbplats.

Vi kan överväga och godkänna andra länkförfrågningar från följande typer av organisationer:

 • allmänt kända konsument- och/eller företagsinformationskällor;
 • dot.com-gemenskapswebbplatser;
 • föreningar eller andra grupper som representerar välgörenhetsorganisationer;
 • onlinekatalogdistributörer;
 • internetportaler;
 • redovisnings-, juridik- och konsultföretag; och
 • utbildningsinstitutioner och branschorganisationer.

Vi kommer att godkänna länkförfrågningar från dessa organisationer om vi beslutar att: (a) länken inte skulle få oss att se negativt ut för oss själva eller våra ackrediterade företag; (b) organisationen inte har några negativa uppgifter hos oss; (c) fördelen för oss av hyperlänkens synlighet kompenserar frånvaron av Sol Reporter; och (d) länken är i samband med allmän resursinformation.

Dessa organisationer kan länka till vår hemsida så länge som länken: (a) inte på något sätt är vilseledande; (b) inte felaktigt antyder sponsring, stöd eller godkännande av den länkande parten och dess produkter eller tjänster; och (c) passar in i sammanhanget för den länkande partens webbplats.

Om du är en av de organisationer som anges i punkt 2 ovan och är intresserad av att länka till vår webbplats måste du informera oss genom att skicka ett e-postmeddelande till Sol Reporter. Vänligen inkludera ditt namn, din organisations namn, kontaktinformation samt webbadressen till din webbplats, en lista över alla webbadresser från vilka du tänker länka till vår webbplats och en lista över webbadresserna på vår webbplats som du vill länk. Vänta 2-3 veckor på svar.

Godkända organisationer kan hyperlänka till vår webbplats enligt följande:

 • Genom att använda vårt företagsnamn; eller
 • Genom att använda den enhetliga resurslokaliseraren som är länkad till; eller
 • Genom att använda någon annan beskrivning av vår webbplats som länkas till är det rimligt i sammanhanget och formatet för innehållet på den länkande partens webbplats.

Ingen användning av Sol Reporters logotyp eller andra konstverk kommer att tillåtas för länkning utan ett varumärkeslicensavtal.

iFrames

Utan föregående godkännande och skriftligt tillstånd får du inte skapa ramar runt våra webbsidor som på något sätt ändrar den visuella presentationen eller utseendet på vår webbplats.

Innehållsansvar

Vi ska inte hållas ansvariga för något innehåll som visas på din webbplats. Du samtycker till att skydda och försvara oss mot alla anspråk som uppstår på din webbplats. Inga länkar bör visas på någon webbplats som kan tolkas som ärekränkande, obscent eller kriminell, eller som gör intrång, på annat sätt kränker eller förespråkar intrång eller annan kränkning av tredje parts rättigheter.

Rättighetsförbehåll

Vi förbehåller oss rätten att begära att du tar bort alla länkar eller någon speciell länk till vår webbplats. Du godkänner att omedelbart ta bort alla länkar till vår webbplats på begäran. Vi förbehåller oss också rätten att ändra dessa villkor och dess länkpolicy när som helst. Genom att kontinuerligt länka till vår webbplats samtycker du till att vara bunden till och följa dessa länkningsvillkor.

Ta bort länkar från vår webbplats

Om du hittar någon länk på vår webbplats som är stötande av någon anledning, är du fri att kontakta och informera oss när som helst. Vi kommer att överväga förfrågningar om att ta bort länkar men vi är inte skyldiga att eller så eller att svara dig direkt.

Vi säkerställer inte att informationen på denna webbplats är korrekt, vi garanterar inte dess fullständighet eller riktighet; Vi lovar inte heller att se till att webbplatsen förblir tillgänglig eller att materialet på webbplatsen hålls uppdaterat.

Ansvarsfriskrivning

I den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, utesluter vi alla representationer, garantier och villkor som rör vår webbplats och användningen av denna webbplats. Ingenting i denna ansvarsfriskrivning kommer att:

 • begränsa eller utesluta vårt eller ditt ansvar för dödsfall eller personskada;
 • begränsa eller utesluta vårt eller ditt ansvar för bedrägeri eller bedräglig felaktig framställning;
 • begränsa något av vårt eller ditt ansvar på något sätt som inte är tillåtet enligt tillämplig lag; eller
 • uteslut någon av våra eller dina skyldigheter som kanske inte är undantagna enligt tillämplig lag.

De begränsningar och förbud mot ansvar som anges i detta avsnitt och på andra ställen i denna friskrivning: (a) omfattas av föregående stycke; och (b) reglera alla skulder som uppstår under ansvarsfriskrivningen, inklusive ansvar som uppstår i kontrakt, skadeståndsansvar och för brott mot lagstadgad skyldighet.

Så länge webbplatsen och informationen och tjänsterna på webbplatsen tillhandahålls kostnadsfritt, kommer vi inte att hållas ansvariga för förlust eller skada av något slag.

2024 © Sol Reporter. Alla rättigheter förbehållna.